GMIR Teknik

Processreglering

Produkter för aktivt lärande

ReguLär 3.0

Målet med reglerpaketet är att det ska ge en bred kunskap om processreglering och inte bara reglertekniska övningar. Det är viktigt att inse att regulatorn bara är ett hjälpmedel som utnyttjas för att uthålligt kunna hålla processen inom önskade toleranser.

Regulär är ett programpaket med många olika moduler. Från enskilda konstantregleringar ökas sedan instrumenteringsgraden successivt, och man ser med stor tydlighet hur stabilitet och reglerprestandan förbättras. Ventiler och givare kan ges diverse inställningar t.ex glapp, friktion, filter m.m. som inte allt för sällan ställer till det i verkligheten.

Innehåll där allt är förpackat i programmet och kan nås från huvudmenyn


 • Simuleringsprogram
 • Övningsmaterial med teori, handhavande, arbetsuppgifter, frågor och sammanfattningar.
  Övningarna är i pdf-format med ifyllbara fält och kan sparas på valfri plats eller skrivas ut.
 • Facit till övningsuppgifterna
 • Boken Praktisk ProcessAutomation, PPA

Stora möjligheter ges att välja och variera med otaliga val och inställningar

- olika Processtyper

- Konstantreglering

- olika Ventiltyper

- Glapp

- Friktion

- Brus

- Filterinställning i givaren

- Samplingstider

- olika simuleringshastighet

- Optimering

   testa Lambda-metoden den nya
   industristandarden
   och flera andra

- PID-regulator 

- Stegsvar

- Kaskadreglering

- Framkoppling

- Kvotreglering

VI VET VAD SOM KRÄVS FÖR ATT FÖRSTÅ OCH GÖRA REGLERTEKNIK BEGRIPLIG, DÄRFÖR HAR DENNA BOK BLIVIT TILL


Praktisk ProcessAutomation, PPA

Boken Praktisk ProcessAutomation säljs också som en separat produkt, men enbart i pdf-format. 

(den ingår i simuleringspaketet ReguLär 3.0)


Den har använts i utbildningar av flera tusen driftsoperatörer i processindustrins kontrollrum, av servicetekniker och studerande.
Den utgör ett bra komplement till det datorbaserade ReguLär programmet.

Boken Praktisk ProcessAutomation är riktad till processindustrin, men den är även mycket lämplig för skolans yrkesinriktade utbildningar och andra som önskar få bättre förståelse för reglerteknik. I boken förklaras på ett lättförståligt sätt olika alldagliga instrumenteringsprinciper, med många bilder, genomarbetade exempel och praktiska tips.

Boken behandlar olika mät-, styr- och reglermetoder. Tonvikten är lagd på mätning och reglering i processindustrin.

Kapitelindelning

 • Systemfunktioner
 • Processbeskrivningar
 • Reglerkretsens uppbyggnad
 • Reglersystemets egenskaper
 • Mätteknik
 • Reglerfunktioner
 • Styrdon
 • Reglersystem
 • Logiska styrsystem
 • Informations- och automationssystem
 • Bra att lägga på minnetLambda-metoden
Den "nya" standarden för inställning av reglerutrustning beskrivs utförligt, men även flera andra.


Målgrupp
Boken är tänkt att vara såväl översiktlig som en fördjupande yrkesbok väl lämpad för


 • grundutbildning av operatörer i process- eller liknande industri
 • vidareutbildning av produktionsingenjörer och tekniker
 • yrkesteknisk högskoleutbildning, YTH
 • kvalificerad yrkesutbildningar, KY
 • gymnasieskolans automationsutbildningar
 • övrig yrkesutbildning och arbetsmarknadsutbildningar
 • leverantörer av produkter och tjänster till industrinAlla typer av industrier blir mer och mer automatiserade och det ökar kraven på att specialister inom styr- och reglerteknik och att de som ansvarar för produktionen följer utvecklingen och fördjupar kunskaperna inom detta område.

Boken behandlar olika mät-, styr- och reglermetoder. Tonvikten är lagd på mätning och reglering i processindustrin. Styrteknik och övervakning är avsnitt som mer översiktligt ger läsaren de grunder som behövs för att förstå och tyda de allt mer komplicerade funktionerna i t.ex. ett förreglingsschema.Det ställs inga speciella krav på matematik- eller processkunskaper eftersom boken är skriven för att vara lättillgänglig för alla inom målgrupperna.

Bokens uppbyggnad
Varje kapitel inleds med en Målbeskrivning och avslutas med en sammanfattning. Det finns rikligt med färgbilder och illustrationer som bidrar till att den är lättillgänglig. .

Exempel på sidlayout  ett  "klick" på bilden visar hel sida