Intelligenta Utbildningsprodukter
 
Produkter

Träning i reglerteknik för:
 • Industrin, gymnasieskolan, högskolans driftsutbildningar, kvalificerad yrkesutbildning, m.m
Du lär dig:
 • hantera regulatorer och mycket mer
 • få förståelse för olika processtypers beteende och hur möjligheten är att reglera dem
 • hur reglerprestandan påverkas av olika reglerprinciper och PID-värden
 • mät- styr och reglerteknik i teori och praktik
Till toppen
ReguLär 1.0.1 Basic (Utgått 2008-09-01)

Program med sju olika moduler
 • processtyper
 • konstantreglering
 • optimering
 • PID-regulatorns stegsvar
 • kaskadreglering
 • framkoppling
 • kvotreglering
Övningsmaterialet omfattar ca 100 sidor handhavande, arbetsuppgifter, frågor och sammanfattningar.
Målet med reglerpaketet är att ge en bred kunskap om processreglering och inte bara reglertekniska övningar. Det är viktigt att inse att regulatorn bara är ett hjälpmedel som utnyttjas för att uthålligt kunna hålla processen inom önskade toleranser.

Regulär är ett programpaket med hela sju olika moduler, som körs från en huvudmeny. Från att först jobba med konstantregleringar ökas sedan instrumenteringsgraden successivt, och man ser med stor tydlighet hur stabilitet och reglerprestandan förbättras.

Klicka på bilderna för förstoring
                   


100 ReguLär 1.0.1 basic 1 licens 925:-
101 ReguLär 1.0.1 8 licenser, övningar digitalt, PPA-bok digital 3775:-
102 ReguLär 1.0.1 16 licenser. övningar + facit digitalt, PPA-bok digitalt, ReglerVerkstad 1.0      7450:-
111 Övningar (digital) 360:-
112  
113 Facit till övningar (digital) 360:-
114  
  exkl. moms och porto (skolor 25 % rabatt)  


Till toppen
ReguLär 1.2.0 Pro

OBS! Programmet körs under Windows XP

Program med sju moduler (lika ReguLär 1 Basic)
Pro-versionen ger mycket stora möjligheter att träna och få fördjupande kunskaper inom reglerkretsoptimering.

 • olika processtyper
 • konstantreglering
  • olika ventiltyper
  • glapp
  • friktion
  • brus
  • filterinställning i givaren
  • samplingstider
  • olika simuleringshastighet
 • optimering
  • testa Lambda-metoden den nya industristandarden och alla andra
 • PID-regulatorns stegsvar
 • kaskadreglering
 • framkoppling
 • kvotreglering
Målet med reglerpaketet är att ge en bred kunskap om processreglering och inte bara reglertekniska övningar. Det är viktigt att inse att regulatorn bara är ett hjälpmedel som utnyttjas för att uthålligt kunna hålla processen inom önskade toleranser.

Regulär är ett programpaket med hela sju olika moduler, som körs från en huvudmeny. Från att först jobba med konstantregleringar ökas sedan instrumenteringsgraden successivt, och man ser med stor tydlighet hur stabilitet och reglerprestandan förbättras.

Klicka på bilderna för förstoring
                   


200 ReguLär 1.2.0 Pro 1 licens 1575:-
201 ReguLär 1.2.0 Pro 8 licenser, övningar digitalt, PPA-bok digitalt 6225:-
202 ReguLär 1.2.0 Pro 16 licenser. övningar + facit digitalt, PPA-bok digitalt, ReglerVerkstad 1.0      9435:-
211 Övningar (digital) 360:-
213 Facit till övningar (digital) 360:-
  exkl. moms och porto (skolor 25 % rabatt)  


Till toppen
ReguLär 2.0 Flerloop (ångpanna)

OBS! Programmet körs under Windows XP

Modellen är baserad på en oljeeldad ångpanna

 • Instrumenteringen byggs ut successivt i de 9 olika övningsmodulerna för att slutligen innefatta alla vanligt förekommande reglertyper.
 • Instrumenten tas fram genom att klicka på en instrumentsymbol.
 • Det är fritt att flytta, överlappa och ta bort instrument allt efter eget behov under arbetets gång.
 • Trendkurvor kan skrivas ut direkt eller sparas på fil.
Utöver instrumenteringen finns driftsvariabler presenterade i ingenjörsstorheter för att du ska kunna se hur bra pannan körs. Larm och viktiga ingrepp i reglerutrustningen samlas in kontinuerligt. Listan kan när som helst skrivas ut och blir ett protokoll på hur man genomfört övningen.

Simuleringen är baserad på en ångpanna där instrumenteringen successivt byggs på i de olika övningarna, för att slutligen innefatta alla vanligt förekommande reglerformer.

Driftspersonal
 • lär sig att handha ett flertal reglerkretsar samtidigt
 • ser vilka möjligheter det finns att förbättra regleringen när man vill ha hög noggrannhet
Underhållspersonal
 • får ökad förståelse för dynamiska samband mellan olika processdelar
 • lär sig att praktiskt utnyttja de reglerteorier som är beskrivna i ord i läroböckerna
Övervakning
Viktiga driftsvariabler visas i ingenjörsstorheter, där ångproduktion och förbrukad oljemängd kan ses som ett mått på hur bra pannan har körts. Larm och viktiga ingrepp i reglerutrustningen samlas kontinuerligt in. Listan kan när som helst skrivas ut och blir ett protokoll på hur man genomfört övningarna.

Handhavande
 • instrumenten tas fram genom att ”peka och klicka” med musen direkt på respektive instrumentsymbol i skärmbilden.
 • Det är fritt att flytta, överlappa och släcka ner instrument efter eget önskemål under arbetets gång.
 • Trendkurvor kan sparas på disk eller skrivas ut direkt.
Övningar
Kurspaketet innefattar förutom datorprogrammet även övningsmaterial med mål, övningsuppgifter och kontrollfrågor.

Klicka på bilderna för förstoring
              


300 ReguLär 2.0 Flerloop 1 licens 1790:-
301 ReguLär 2.0 Flerloop 8 licenser, övningar digitalt, PPA-bok digital 6495:-
302 ReguLär 2.0 Flerloop 16 licenser övningar + facit digitalt, PPA-bok digitalt, ReglerVerkstad 1.0      9935:-
311 Övningar (digital) 360:-
313 Facit till övningar (digital) 360:-
  exkl. moms och porto (skolor 25 % rabatt)  


Till toppen
ReglerVERKSTAD 1.0

OBS! Programmet körs under Windows XP

 • Fristående modul
Du väljer själv dödtider och tidskonstanter för en eller två reglerkretsar och kan sedan köra dem var för sig och jämföra reglerprestanda vid olika PID-värden eller koppla dem i kaskad.
Mer information kommer inom kort

Klicka på bilderna för förstoring
   


400 ReglerVERKSTAD 1.0 inkl. handhavandebeskrivning 455:-
  exkl. moms och porto (skolor 25 % rabatt)  


Till toppen
Praktisk ProcessAutomation, PPA
Den tryckta upplagan är slut
Fortfarande säljs: Praktisk ProcessAutomation, PPA 260 sid digital, som levereras på CD i pdf-format

Boken är helt omskriven och ersätter de gamla PRA-böckerna, som genom åren har varit storsäljare med 1000-tals sålda exemplar.

Den har använts i utbildningar av flera tusen driftsoperatörer i processindustrins kontrollrum och servicetekniker. Den är ett bra komplement till de datorbaserade övningsprogrammen i ReguLär-serien.

Boken Praktisk ProcessAutomation är riktad till främst processindustrin, men den är även mycket lämplig för skolans yrkesinriktade utbildningar då en praktisk syn på reglertekniken önskas. I boken förklaras på ett lättförståligt sätt olika alldagliga instrumenteringsprinciper, med många bilder, genomarbetade exempel och praktiska tips.

Boken behandlar olika mät-, styr- och reglermetoder. Tonvikten är lagd på mätning och reglering i processindustrin.

Kapitelindelning

 • Systemfunktioner
 • Processbeskrivningar
 • Reglerkretsens uppbyggnad
 • Reglersystemets egenskaper
 • Mätteknik
 • Reglerfunktioner
 • Styrdon
 • Reglersystem
 • Logiska styrsystem
 • Informations- och automationssystem
 • Bra att lägga på minnet
Lambda-metoden
Den nya standarden för inställning av reglerutrustning beskrivs utförligt.
Målgrupp
Boken är tänkt att vara såväl översiktlig som en fördjupande yrkesbok väl lämpad för
 • grundutbildning av operatörer i process- eller liknande industri
 • vidareutbildning av produktionsingenjörer och tekniker
 • yrkesteknisk högskoleutbildning, YTH
 • kvalificerad yrkesutbildningar, KY
 • gymnasieskolans automationsutbildningar
 • övrig yrkesutbildning och arbetsmarknadsutbildningar
 • leverantörer av produkter och tjänster till industrin
Alla typer av industrier blir mer och mer automatiserade och det ökar kraven på att specialister inom styr- och reglerteknik och att de som ansvarar för produktionen följer utvecklingen och fördjupar kunskaperna inom detta område. Boken behandlar olika mät-, styr- och reglermetoder. Tonvikten är lagd på mätning och reglering i processindustrin. Styrteknik och övervakning är avsnitt som mer översiktligt ger läsaren de grunder som behövs för att förstå och tyda de allt mer komplicerade funktionerna i t.ex. ett förreglingsschema.
Det ställs inga speciella krav på matematik- eller processkunskaper eftersom boken är skriven för att vara lättillgänglig för alla inom målgrupperna.

Bokens uppbyggnad
Varje kapitel inleds med en Målbeskrivning och avslutas med en sammanfattning. Det finns rikligt med färgbilder och illustrationer som bidrar till boken blir lättillgänglig och inte känns som en ”tegelsten” med svårbegriplig reglerteknik.

Klicka på bilderna för förstoring
               


500 Praktisk ProcessAutomation, PPA 260 sid inbunden (Utgått)  
501   Praktisk ProcessAutomation, PPA 260 sid digital (levereras på CD i pdf-format) 285:-
  exkl. moms och porto (skolor 25 % rabatt)  


Till toppen
*GMIR Teknik reserverar sig för ev. fel på hemsidan samt för produktändringar


COPYRIGHT © 2010 GMIR TEKNIK - SÖDRA VÄGEN 6 - 285 34 MARKARYD - KONTAKT INFO@GMIR.SE